Examens

Wat zijn de examen-eisen?

Om praktijkexamen te mogen doen, moet je in het bezit zijn van een theoriecertificaat (niet ouder dan anderhalf jaar). Voor deelname aan het praktijkexamen dien je een minimum leeftijd van 17 jaar te hebben. Het CBR gaat ook na of je lichamelijk en/of geestelijke problemen hebt die van invloed kunnen zijn op je rijgedrag. Als er geen medische belemmeringen zijn, verstrekt het CBR een Verklaring van geschiktheid.

Meenemen naar het examen

• Een geldig identiteitsbewijs;
• Een geldig digitaal theoriecertificaat B;
• Het ingevulde formulier Zelfreflectie;
• Eventueel het adviesformulier van uw tussentijdse toets;
• De reserveringsbevestiging.

Hoe werkt het praktijkexamen?

Voordat de rijschool het praktijkexamen voor u gaat aanvragen moet u daar eerst toestemming voor geven. Dat doet u met een machtiging (zie CBR Brochure (PDF) en de CBR rijvaardigheidsbrochure ). Voordeel hiervan is dat u direct een e-mail ontvangt als de rijschool een praktijkexamen of toets voor u heeft gereserveerd of als deze is verschoven. Daarnaast zijn uw adresgegevens automatisch voor uw rijschool beschikbaar in het reserveringssysteem van het CBR.
Uw rijschool verzorgt de aanvraag van het praktijkexamen. Die kan daarbij rekening houden met de dagen waarop u geen examen kunt doen, bijvoorbeeld door schoolexamens of vakantie.

Bij de examenaanvraag hoort uw Eigen Verklaring, een formulier met tien vragen over uw gezondheid. Deze Eigen Verklaring koopt u bij uw gemeente, kosten verschillen per gemeente. Dit formulier wordt door uw rijschool digitaal naar het CBR gezonden, behalve als u één of meerdere vragen met ‘Ja’ moet beantwoorden. In dat geval vult u een papieren Eigen Verklaring in, die uw rijschool naar het CBR stuurt.

Het examen
Het praktijkexamen voor de personenauto duurt ca. 55 minuten. Hiervan is een 15 minuten beschikbaar voor de introductie en de toelichting op de uitslag achteraf. Wanneer je er behoefte aan hebt mag de instructeur meerijden en bij het eindgesprek aanwezig zijn. Een enkel keer kan het gebeuren dat je instructeur niet mee kan, bijvoorbeeld omdat een examinator in opleiding voorrang krijgt.

Vooraf
Bij het examencentrum maak je kennis met de examinator, hij of zij legt je uit hoe het examen verloopt. Na controle van je ID-bewijs en theoriecertificaat overhandig je het gesloten formulier zelfreflectie. Op dat formulier heb je vóór het examen je sterke en minder sterke punten in het verkeer gezet. Dit formulier zal de examinator na de examenuitslag met je bespreken.

Mocht de kandidaat een Tussentijdse Toets hebben afgelegd, dan dient dit formulier aan de examinator overhandigd te worden, ter verkrijging van een vrijstelling van de uitvoering van de bijzondere verrichtingen, behorende bij het examen van de categorie B.

Daarna volgt een ogentest, waarbij je het kenteken van een stilstaande auto moet kunnen lezen op een afstand van ca. 25 meter. Hierna moet je een aantal voorbereidings- en controlehandelingen uitvoeren aan de examenauto.

De kandidaat wordt niet tot het examen toegelaten als:
• Hij/zij zich op een zodanig laat tijdstip meldt, dat geen volledig examen meer kan worden afgenomen
• Hij/zij zich niet kan legitimeren met een wettelijk voorgeschreven document
• Uit publicatie in de Staatscourant is gebleken dat hem/haar bij rechterlijk vonnis de rijbevoegdheid is ontzegd
• Hij/zij een examen wil afleggen in een andere categorie dan is aangevraagd, tenzij dit examen binnen de ingedeelde tijd kan worden afgenomen en de examinator beschikt over de hiervoor benodigde specialisatie
• Op de aanvraagkaart is aangetekend dat hij/zij een bril of contactlenzen moet dragen en hij/zij zonder corrigerende lenzen verschijnt
• Als blijkt dat hij langer dan 1 1/2 jaar geleden geslaagd is voor het theorie-examen

Theorie-examen

Als je de verkeerstheorie hebt geleerd kun je zelfstandig het officiële theorie examen bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen afleggen. Het CBR is de enige officiële instantie in Nederland die theorie en praktijkexamens voor het rijbewijs afneemt. Je kunt op één van de verschillende locaties het theorie examen afleggen. Je mag het theorie examen afleggen als je de leeftijd van 16 jaar hebt bereikt en in Nederland woonachtig bent. Als je de verkeerstheorie hebt geleerd en je hebt jezelf ervan overtuigd dat je kan slagen voor auto theorie examen, dan kun je een plaats reserveren om het officiële theorie examen af te leggen. Zie voor adressen en telefoonnummers de website van het CBR.

Het theorie-examen wordt audiovisueel, klassikaal en in de Nederlandse taal afgenomen. Tijdens het examen worden vragen gesteld aan de hand van beelden op grote tv-monitoren. Het theorie-examen voor de personenauto (B) bestaat uit vragen die worden beantwoord met drukknoppen in de tafel waarachter men zit.

Bijzondere examens
Er bestaan twee soorten bijzondere examens:
a. klassikale theorie-examens in de Engelse of Turkse taal (alleen categorie B).
Dit theorie-examen bestaat uit dezelfde examenonderwerpen als in de Nederlandse versie van dit examen. Voor een theorie-examen in de Engelse of Turkse taal is een toeslag verschuldigd. Deze toeslag dient door de kandidaat bij reservering van het examen betaald te worden.
b. individuele theorie-examens (alle rijbewijscategorieën).
Het individuele theorie-examen bestaat uit een zelfde aantal vragen als het klassikale theorie-examen. Het individuele theorie-examen is bedoeld voor:

  • Anderstaligen voor wie geen examenvragen in hun eigen taal beschikbaar zijn
  • Nederlandstalige en anderstaligen die moeite hebben met het afleggen van een klassikaal examen

De aanvraag van een individueel examen, al dan niet in een buitenlandse taal, kan alleen door een rijschool via TOP internet (CBR) plaatsvinden.

Voor het individuele examen is een toeslag verschuldigd zoals vermeld in het tarievenoverzicht van het CBR. In bijzondere gevallen kan een kandidaat een aanvraag doen voor teruggave van de toeslag voor het individueel theorie-examen. Dit is mogelijk in het geval de kandidaat door een gehoorbeperking de examenvragen niet kan verstaan of als het voor de kandidaat door een lichamelijke beperking onmogelijk is het reguliere antwoordsysteem van het theorie-examen zelfstandig te bedienen. De medewerker van het CBR beoordeelt voorafgaand aan het examen of de kandidaat voor restitutie in aanmerking komt. Deze medewerker zal de kandidaat voorzien van een formulier waarmee om restitutie kan worden verzocht. De betaalde toeslag wordt teruggestort op de rekening-courant van de rijschool die het individuele theorie-examen heeft aangevraagd.

Het theorie examen wordt klassikaal in het Nederlands, Engels en Turks afgenomen. Wil je theorie examen in een andere taal doen, dan dien je een individueel examen te reserveren en een tolk in te huren.

Tussentijdse toets

De (TTT) tussentijdse toets is een beknopt rijexamen die je op 2/3 van de lesstof kunt doen bij het CBR. Het voordeel van deze vrijwillig te volgen toets is dat u gewend raakt aan een examensituatie en kan zijn dat je voor bijzondere manoeuvre vrijstelling krijgt. Daarnaast zal de examinator waardevolle tips geven over uw vervolg van de opleiding.